Viktor Dyk: KRYSAŘ

Napsal Nika (») 8. 6. 2011 v kategorii literatura, přečteno: 8143×

Druhá zveřejněná práce je Krysař od Viktora Dyka. Je to seminární práce, kterou jsem psala na literární seminář a dostala jsem za ni 1- (a to z toho důvodu, že u citací nemám uvedeno dílo, autora a stránku, ze které citát je...).

Tady je:

OSNOVA:

1.1         Dějová linie

1.2         Kompozice

1.3         Jazyk

1.4         Prvky balady

1.5         Romantické rysy v hlavní postavě

1.6         Hlavní postavy

 1.1              DĚJOVÁ LINIE

Do malé vesnice Hammeln přichází krysař, aby město zbavil hlodavců. Krysař splní svůj úkol, ale radní mu odmítnou zaplatit smluvenou částku. Po hádce s radními Krysař zjistí, že dívka kterou miluje a která jeho lásku opětuje, Agnes, čeká dítě s jejím bývalým milencem, Dlouhým Kristiánem. Krysař dívku opustí a Agnes si ze žalu bere život.

Nešťastný krysař dovede, pomocí své kouzelné píšťalky, všechny nevděčné obyvatele Hammeln na do propasti. Zde má údajně vést cesta do zaslíbené země sedmihradské. Jediný, kdo odolá kouzlu píšťaly, je rybář Jörgen Sepp, který má pomalé myšlení. Sepp uslyší nářek dítěte a vydá se hledat ženu, která by se mohla stát jeho matkou.

1.2              KOMPOZICE

Dílo Krysař tvoří 26 krátkých kapitol, bohatých na děj. Text je členěn do krátkých, četných odstavců, které jsou občas tvořeny pouze jedinou větou. Skládá se převážně z vět jednoduchých nebo z jednoduchých souvětí.

Celý příběh je vyprávěn chronologicky. Na konci knihy je zřetelná gradace.

Klade se zde velký důraz na dialog, který podporuje dramatičnost textu. Prostor příběhu je založen na kontrastu: realita a báje.

Neobjevuje se zde ani náznak časového vymezení děje. Čas je vnímán podle toho, jak se mění krysařův život.

 

Expozice: Krysařův příchod do Hammeln. Setkání s Agnes.

Kolize: Vyhnání krys. Hádka s radními kvůli penězům. Láska s Agnes.

Krize: Přiznání Agnes k dítěti s Kristiánem. Sebevražda.

Peripetie: Hledání Agnes. Urovnání krysařových pocitů.

Katastrofa: Zavedení všech obyvatelů Hammeln krysařem do propasti. Přežije pouze Sepp. Hledání matky pro dítě.

1.3              JAZYK

V díle je použita pouze spisovná čeština. Nespisovné výrazy se vneoběvují ani ve vyprávění, ani v dialozích.

Z jazykových prostředků Krysař využívá personifikaci:

„A vody míjejí a míjejí a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti truchlící tam na břehu.“

A z řečnických figur využívá řečnické otázky:

„Papež má moc; co je moc papežova proti moci krysařovi píšťaly?“

Stylové prostředky vyvolávají napínavou atmosféru plnou napětí. Je to například opakování vět nebo slovních spojení. V díle se objevují zdánlivě prosté symboly, například píšťala jako symbol krysařova bytí.

1.4       PRVKY BALADY

            Krysař splňuje většinu prvků balady.

            Důležitý je motiv viny a trestu. Agnes se provinila vůči krysaři i Dlouhému kristiánovi. Oba podvedla. Následoval trest, nepřiměřený jejímu provinění, smrt. Všichni občané se provinili svým pohrdáním a neúctou ke krysaři a taktéž za to zaplatili svými životy. Jediný, kdo se neprovinil je Jörgen Sepp a malé nemluvně. Oba jsou čistí, tudíž je nečeká žádný trest.

            Dílo má prudký dějový spád. Příběh není dlouhý a všechny informace jsou podstatné. Sevřenost příběhu. Dyk využívá velkého počtu dialogů, jako způsobu vyprávění.

            Krysaře celkově provází pochmurný děj, vyvrcholený tragickým koncem.

            Tvůrci balad většinou čerpají z legend nebo bájí. Viktor Dyk se inspiroval německou středověkou pověstí, která vypráví o krysaři.

1.5       ROMANTICKÉ RYSY V HLAVNÍ POSTAVĚ

„A vaše jméno?“

„Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“

                        Krysař je silný, výjimečný, vášnivý člověk, který zažívá pocit osamocení. Stojí na samém okraji společnosti. Je to společenský vyděděnec, tulák, poutník. Bouří se proti společenským konvencím, nechce se podřídit zákonům, autoritám, okolí.

                        Zažívá osudovou lásku se zadanou ženou.

                        Končí tragicky.

1.6       HLAVNÍ POSTAVY

Hlavní postavy jsou založeny, tak jako celé dílo na protikladnosti. Zatímco na jedné straně jsou hammelští občané, kteří tvoří společnost a jejichž vlastnosti a osobnosti jsou čitelné, na druhé straně stojí krysař, o kterém toho mnoho nevíme. Neznáme jeho jméno, nevíme jaký je. Známe pouze jeho vnější popis.

 

Agnes- mladá a krásná vesničanka, která u sebe ubytuje krysaře a zamiluje se do něj. Po zjištění, že čeká dítě s bývalým milencem, ukončí svůj život.

 

Sepp Jörgen- chudý rybář, který je opovrhován ostatními obyvateli pro jeho zaostalost. Krysařem obyvatelé Hammeln také opovrhují, ale zatímco Seppovi dělají všelijaké naschvály, krysaře se spíše bojí. Na konci příběhu odolá vábení krysařovi píšťaly a vydá se hledat matku pro brečící nemluvně.

„Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu.“

„Opuštěné nemluvně plakalo. Sepp Jörgen nebyl posledním člověkem v Hameln. A Sepp Jörgen, divno to říci, chápal.“

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
JOLAN z IP 89.103.198.*** | 26.5.2013 16:38
BOŽÍ smileČESKO!


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a osm